Hukum Melukis Gambar Menurut Pandangan Islam.

Author Topic: Hukum Melukis Gambar Menurut Pandangan Islam.  (Read 73506 times)

0 Halaqian and 1 Guest are viewing this topic.

11 September, 2007, 12:09:11 PM
Hukum Melukis Gambar Menurut Pandangan Islam.
Khamis, 06 September 2007

Soalan:

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

"Kesenian merupakan satu penghasilan dari jiwa yang jujur & tercipta bagi menyatakan suara jiwa terhadap Al-Khaliq. Ia ibarat pengaduan rasa & ucap syukur akan keindahan yang diciptakanNya kepada diri manusia".- Al Ghazali

Saya meminati seni dan lukisan. Namun, daripada pembacaan, saya dapati terdapat larangan dalam menghasilkan potret atau mana-mana lukisan yang menyerupai objek hidup. Daripada pemahaman saya, penghasilan lukisan seperti itu seolah-olah mencabar ciptaan Yang Maha Pencipta. Bagaimanakah kedudukan sebenarnya? atau saya tersilap dalam memahami maksud sebenar larangan tersebut.

Keduanya, mengenai kedudukan gambar fotografi yang dirakamkan. Saya amat mengharapkan penjelasan kepada soalan-soalan berikut:

   1. Bagaimanakah kedudukan melukis potret dan objek bernyawa dalam hukum Islam.
   2. Adakah ciri sesuatu potret yang dihasilkan, iaitu 'berwarna' (menyerupai wajah sebenar yang dilukis), atau 'hitam putih' (menyerupai wajah sebenar tetapi tidak berwarna) menjadi penentu dalam mengharuskan penghasilan potret tersebut?
   3. Apakah kedudukan membingkaikan gambar fotografi objek hidup (manusia dan haiwan contohnya), lalu digantung di dinding rumah mahupun pejabat?

Sekian.

Ratapan keampunan kepadaNYA Yang Maha Pengampun atas segala kejahilan.

Daripada: NUR HIDAYAH HAJI DAUD (Malaysia)
 

JAWAPAN.


Muqaddimah

Islam adalah agama yang mencintai keindahan sehingga di dalam hadith Nabi Muhammad s.a.w, baginda bersabda:

إِنَّ اللهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ

yang bermaksud:
Sesungguhnya Allah adalah zat yang Maha Indah dan suka kepada keindahanَ

ََ

Antara perkara yang dianggap sebagai satu keindahan yang mempunyai nilai kesenian adalah gambar yang dilukis di papan-papan kanvas dan ukiran-ukiran yang dipahat di atas batu atau kayu.

Persoalannya, adakah Islam berdasarkan ijtihad para fuqaha membenarkan kesemua lukisan dan ukiran atau sebaliknya?


Beberapa perbahasan yang disepakati dari segi hukumnya oleh seluruh para fuqaha Islam

1. Seluruh para ulama Islam bersepakat bahawa seseorang individu dibenarkan untuk melukis gambar-gambar benda yang merupakan hasil ciptaan manusia itu sendiri seperti melukis gambar rumah, kereta, masjid, komputer dan sebagainya.

Ini kerana manusia telah dibenarkan untuk mencipta benda-benda tersebut. Apabila seseorang individu itu telah dibenarkan oleh Islam untuk mencipta kereta, dia juga boleh melukis gambar kereta. Ini kerana gambar kereta lebih mudah untuk dihasilkan berbanding dengan mencipta kereta. Kalaulah mencipta kereta yang lebih sukar telahpun dibenarkan oleh Islam, maka menghasilkan gambar kereta lebih-lebih lagi dibenarkan.

2.  Para fuqaha Islam juga telah bersependapat mengatakan bahawa seseorang itu boleh untuk melukis gambar-gambar alam semulajadi yang diciptakan oleh Allah Taala seperti gambar tasik, sungai, laut, bulan, bintang, matahari dan sebagainya.

Walaubagaimanapun, sekiranya gambar alam semulajadi itu dijadikan sebagai bahan sembahan orang yang bukan beragama Islam seperti golongan penyembah matahari, maka sekiranya penyembah matahari meminta sang pelukis untuk melukis gambar matahari untuk disembah selepas itu, pastinya hukum melukis gambar matahari ketika situasi ini adalah haram. Ini kerana gambar yang bakal dilukis akan digunakan untuk tujuan maksiat iaitu menyembah selain daripada Allah Taala.

 
Beberapa perbahasan yang tidak disepakati dari segi hukumnya oleh para fuqaha Islam

Kebanyakan para fuqaha berpandangan bahawa seseorang pelukis dibenarkan untuk melukis gambar tumbuh-tumbuhan, rumput, buah-buahan dan pokok-pokok. Mereka tidak membezakan antara pokok yang berbuah ataupun pokok yang tidak mengeluarkan buah. Bagi kebanyakan para ulama, hukum melukis tumbuh-tumbuhan dan pokok adalah seperti hukum melukis alam semulajadi seperti sungai, laut, gunung-ganang dan sebagainya.

Walaubagaimanapun, hanya seorang ulama sahaja yang tidak membenarkan melukis gambar pohon-pohon yang mengeluarkan buah. Ulama tersebut adalah Al-Imam Al-Mujahid.

Oleh itu, sekiranya seseorang pelukis ingin melukis gambar pokok yang berbuah, maka berdasarkan pandangan kebanyakan para ulama, hukumnya adalah dibolehkan.
 
Jawapan Kepada Soalan Yang Ditujukan
 

Hukum Melukis Objek Manusia Atau Binatang

Berbalik kepada soalan yang ditanya, ia berkisar berkenaan hukum melukis gambar objek yang hidup yang terdiri daripada manusia dan haiwan. Sememangnya para ulama berselisih pandangan dalam masalah ini. Ini kerana mereka berbeza pandangan dalam memahami hadith Rasulullah yang zahirnya melarang lukisan.

Para fuqaha di dalam 3 mazhab utama iaitu mazhab Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Al-Syafie dan Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal tidak membenarkan sama sekali seseorang individu melukis gambar objek-objek yang hidup daripada manusia dan binatang. Para ulama di dalam tiga mazhab ini juga mengharamkan seseorang daripada mengukir patung-patung yang menyerupai manusia ataupun binatang.

Cuma di dalam Mazhab Al-Imam Malik, para fuqaha mazhab ini (Al-Malikiyyah) berpandangan bahawa hukum melukis gambar yang sempurna[ii] bagi manusia dan haiwan adalah dibenarkan sekalipun hukumnya adalah makruh.

Ini bermakna sekiranya seseorang berniat untuk tidak melukis gambar manusia dan haiwan yang sempurna, maka dia akan mendapat pahala kerana meninggalkan perbuatan yang makruh. Namun sekiranya dia tetap melukis gambar objek hidup secara sempurna, dia tidaklah berdosa tetapi dia tidak akan mendapat sebarang pahala.

Berdasarkan jawapan di atas jelaslah kepada kita bahawa:

Melukis gambar objek yang hidup sama ada gambar manusia atau binatang adalah dibenarkan oleh para fuqaha dalam Mazhab Al-Imam Malik selagi mana gambar tersebut dalam bentuk lukisan atau ukiran. Walaubagaimanapun Al-Malikiyyah (ulama di dalam mazhab Al-Imam Malik) tetap menganggap melukis gambar manusia atau binatang adalah makruh sekiranya gambar objek bernyawa tersebut adalah sempurna.

Namun sekiranya anda ingin memegang pandangan yang mengharamkan sebarang lukisan yang menggambarkan objek manusia atau binatang, maka berdasarkan kaedah:

 

الْخُرُوْجُ مِنَ الْخِلاَفِ مُسْتَحَبٌّ
 

yang bermaksud: "Keluar daripada titik perselisihan adalah disunatkan", maka tindakan anda adalah dialu-alukan. Ini kerana apabila anda tidak melukis gambar manusia atau binatang, anda tidak melakukan perbuatan yang haram sama sekali sama ada berdasarkan pandangan yang mengharamkan sebarang gambar manusia dan binatang atau pandangan Al-Malikiyyah yang membolehkan seseorang untuk melukis gambar manusia atau binatang.
 

Walaupun begitu, ini tidak bermakna bahawa seseorang yang berpegang dengan pandangan Al-Malikiyyah adalah berdosa dan wajib diperbetulkan. Ini kerana apabila para ulama berbeza pandangan dalam menetapkan hukum terhadap sesuatu perbuatan, maka seseorang muqallid (individu yang tidak sampai ke tahap mujtahid) berhak untuk meilih mana-mana pandangan tanpa menerima sebarang dosa.
 

Hukum Gambar Fotografi


Gambar fotografi adalah dibenarkan selagi mana gambar yang diambil tidak diharamkan untuk dilihat. Oleh itu, apabila seseorang mengambil gambar temannya dalam keadaan si teman menutup aurat, hukum mengambil gambar tersebut adalah dibenarkan. Jelasnya mengambil gambar manusia yang yang tidak menutup aurat adalah diharamkan.

Gambar yang berwarna ataupun hitam putih adalah sama dari sudut hukum. Keadaan gambar tersebut adalah hitam putih atau berwarna bukanlah penentu kepada sesuatu hukum.


Hukum Menggantungkan Gambar Di Dinding

    * Hukum menggantungkan gambar selain dari gambar manusia dan haiwan adalah dibenarkan. Contohnya gambar tumbuh-tumbuhan dan alam semulajadi.

    * Namun sekiranya gambar yang digantung adalah gambar manusia atau haiwan yang sempurna, maka berdasarkan pandangan Al-Malikiyyah, hukumnya adalah makruh sekiranya gambar tersebut digantung atau dimuliakan.

    * Sekiranya gambar tersebut tidak dimuliakan, contohnya gambar yang ada pada hamparan, bantal, selipar, kasut dan sebagainya, maka tindakan menggunakan dan menyimpan barang-barang tersebut adalah tidak digalakkan. Ini kerana yang sebaiknya adalah tidak menggunakan langsung sebarang gambar kepada objek hidup.

    * Walaubagaimanapun, berdasarkan pandangan para ulama selain daripada Al-Malikyyah, mereka mengharamkan seseorang individu untuk menggantungkan sebarang gambar manusia atau binatang yang sempurna.

    * Sekiranya gambar yang ingin digantung adalah gambar manusia atau haiwan yang tidak sempurna seperti gambar kepala manusia sahaja, gambar kepala seekor singa, gambar seekor lembu tanpa kepala dan gambar manusia yang dadanya berlubang, maka kebanyakan para ulama membenarkannya tanpa ada sebarang hukum makruh.


Hadith Yang Menunjukkan Seolah-Olah Pelukis Mencabar Allah

    * Berkenaan dengan hadith yang zahirnya menunjukkan bahawa lukisan benda yang bernyawa adalah seakan-akan mencabar ciptaan Allah, bagi para ulama yang berpandangan bahawa lukisan objek manusia dan binatang yang sempurna adalah haram, mereka menjadikan pengharaman tersebut kerana hadith Rasulullah menunjukkan bahawa orang yang melukis objek benda yang bernyawa telah mencabar Allah Taala.

    * Namun bagi para ulama yang tidak berpandangan bahawa lukisan gambar manusia dan haiwan adalah haram, mereka berpandangan bahawa maksud lukisan gambar yang membawa kepada mencabar Allah Taala adalah hanya apabila gambar yang dilukis bertujuan untuk disembah

          ataupun

    * orang yang melukis tersebut sendiri ingin menjadikan lukisannya sebagai satu cara untuk menyatakan kepada orang lain bahawa dia mampu melakukan sebagaimana Allah menciptakan sesuatu objek. Ini bermakna si pelukis sendiri yang berniat untuk mencabar kehebatan Allah dalam mencipta alam.

    * Sekiranya si pelukis tidak berniat untuk mencabar atau menandingi Allah Taala dan lukisan yang dibuat bukanlah untuk disembah, maka para ulama yang tidak mengharamkan lukisan akan menyatakan bahawa tiada sebarang sebab yang boleh mengharamkan lukisan.


Penutup.


Perbincangan berkaitan dengan hukum gambar adalah satu perbincangan yang akan memperlihatkan perbezaan pandangan para ulama dalam menentukan hukum. Walaupun ada hadith yang zahirnya menunjukkan bahawa melukis adalah haram, tetapi para ulama berselisih pandangan dalam memahami hadith-hadith tersebut sehingga menyebabkan pandangan yang pelbagai dalam masalah hukum melukis.

Kita sebagai orang Islam wajib untuk menghormati perselisihan pandangan ini dengan tidak memaksa umat Islam yang lain memilih hanya satu pandangan daripada pandangan-pandangan yang pelbagai. Ini kerana setiap pandangan mempunyai sandaran dan hujah ilmu yang diceduk daripada Al-Quran, Al-Sunnah dan dalil-dalil feqh yang lain. 

Kita juga tidak boleh mencemuh pandangan sebahagian para fuqaha sekiranya pandangan mereka tidak sama dengan pandangan mazhab yang kita pegangi.Wallahu A'lam.
 

Rujukan utama adalah Mausu`ah Fiqhiyyah Quwaitiyyah.
 
Kutipan/Sedutan dari :
http://www.pmram.org/mambo/index.php?option=com_content&task=view&id=284&Itemid=1
ISLAM untuk semua

- Pentadbiran
- Pondok Tahfiz

Reply #1 16 February, 2008, 08:23:28 PM
saya nak tnya sesuatu..
mcm mane kalau kita pakai t-shirt yg ada gambar orang?
boleh tak saya bawak t-shirt tu utk solat?
gambar binatang camne plak?...
sy tnya ni mck la gamba katun...
hrp djwb..

halawah

 • *
 • İlmu yang benar membuahkan amal İman yang Teguh
  • View Profile
Reply #2 16 February, 2008, 10:02:51 PM
saya nak tnya sesuatu..
mcm mane kalau kita pakai t-shirt yg ada gambar orang?
boleh tak saya bawak t-shirt tu utk solat?
gambar binatang camne plak?...
sy tnya ni mck la gamba katun...
hrp djwb..
nurmujaheedah ini usia berapa tahun?
Rasenya jika diteliti masalah nuemujaheedah soalan tu sdh ada jwbnnya diatas...cuba baca dan perhatikan betul2,jk msh kurang faham baru bleh dibantu jwpan tsb ya!usah segan utk bertanya selalu,insya Allah pasti ramai yg bleh membantu!
İlmu yang benar membuahkan amal İman yang Teguh
hubungan dengan ukhuwahfıllah perpaduan Ummah seutuh

adeq_fauzy

 • *
 • :: KeranaMU ya Allah ::
  • View Profile
Reply #3 12 April, 2008, 09:14:58 PM
Quote
Hadith Yang Menunjukkan Seolah-Olah Pelukis Mencabar Allah

    * Berkenaan dengan hadith yang zahirnya menunjukkan bahawa lukisan benda yang bernyawa adalah seakan-akan mencabar ciptaan Allah, bagi para ulama yang berpandangan bahawa lukisan objek manusia dan binatang yang sempurna adalah haram, mereka menjadikan pengharaman tersebut kerana hadith Rasulullah menunjukkan bahawa orang yang melukis objek benda yang bernyawa telah mencabar Allah Taala.

    * Namun bagi para ulama yang tidak berpandangan bahawa lukisan gambar manusia dan haiwan adalah haram, mereka berpandangan bahawa maksud lukisan gambar yang membawa kepada mencabar Allah Taala adalah hanya apabila gambar yang dilukis bertujuan untuk disembah

          ataupun

    * orang yang melukis tersebut sendiri ingin menjadikan lukisannya sebagai satu cara untuk menyatakan kepada orang lain bahawa dia mampu melakukan sebagaimana Allah menciptakan sesuatu objek. Ini bermakna si pelukis sendiri yang berniat untuk mencabar kehebatan Allah dalam mencipta alam.

    * Sekiranya si pelukis tidak berniat untuk mencabar atau menandingi Allah Taala dan lukisan yang dibuat bukanlah untuk disembah, maka para ulama yang tidak mengharamkan lukisan akan menyatakan bahawa tiada sebarang sebab yang boleh mengharamkan lukisan.

Kalau kita perasan, pelukis yang macam lukis manusia atau haiwan akan mengubahnya menjadi lebih menarik atas kehendak nalurinya sendiri. Perasan cantik.
SUMBANGAN TABUNG HALAQAH
CIMB 01180004462058 Halaqah Net Services
"Saham akhirat anda, insyaAllah.."

Reply #4 11 March, 2009, 07:42:55 PM
kalau gambar kartun pulak macamane?
ana nih jenis suka melukis karton....kawan ana cakap x buley..btol ke?
yg mane 1 nih?

Reply #5 11 March, 2009, 10:00:48 PM
sy minat jg melukis/lukisan..
pada pndangan islam, melukis/lukisan biarlah untuk suka2 bukan untuk dipuja2..

Reply #6 14 March, 2009, 12:09:41 AM
sebab kawan cakap memang xbuleh,membantut bakat..lalala~
(ade bakat ker..ik3)

fear Allah

 • *
 • Beramal kerana Allah
  • View Profile
Reply #7 10 April, 2009, 09:54:38 PM
ASSALAMUALAIKUM
ana nk tahu apakah hukum melukis?
setahu ana tak boleh melukis objek bernyawa seperti orang dan haiwan
bagaimana pula jika melukis kartun berunsur moral dan katun islamik
seperti kartun sirah Rasulullah.
minta pendapat sahabat-sahabat
ledih baik disertakan dalil dan hadis

zombi

Reply #8 10 April, 2009, 09:56:55 PM
ASSALAMUALAIKUM
ana nk tahu apakah hukum melukis?
setahu ana tak boleh melukis objek bernyawa seperti orang dan haiwan
bagaimana pula jika melukis kartun berunsur moral dan katun islamik
seperti kartun sirah Rasulullah.
minta pendapat sahabat-sahabat
ledih baik disertakan dalil dan hadis


mubah hukumnya kalau kita melukis....
tak salah kalau kita melukis....

wslm...

fear Allah

 • *
 • Beramal kerana Allah
  • View Profile
Reply #9 10 April, 2009, 10:38:04 PM
tapi ana pernah terbaca hadis yg mnyatakan xleh melukis objek bernyawa..
ana lupa hadis tu..
diakhirat nanti objek yg kita lukis tu akan menuntut nyawa kt kita..
minta shbt2 yg arif bab ni tolong jelaskan

zombi

Reply #10 10 April, 2009, 11:23:01 PM
tapi ana pernah terbaca hadis yg mnyatakan xleh melukis objek bernyawa..
ana lupa hadis tu..
diakhirat nanti objek yg kita lukis tu akan menuntut nyawa kt kita..
minta shbt2 yg arif bab ni tolong jelaskan


menuntut nyawa kat akhirat?????
adakah hadis yang anta dengar itu sahih?

wslm...

Reply #11 11 April, 2009, 01:42:45 AM
ISHHH ... JAGA-2 SIKIT ... NANTI TOPIK NI JADI TEMPAT MENGUMPAT ORANG MELUKIS PULAK ... AWAS .. JGN KELUAR "RUDE STATEMENT"  ....

zombi

Reply #12 11 April, 2009, 03:48:08 AM
ISHHH ... JAGA-2 SIKIT ... NANTI TOPIK NI JADI TEMPAT MENGUMPAT ORANG MELUKIS PULAK ... AWAS .. JGN KELUAR "RUDE STATEMENT"  ....

jangan menuduh orang mengumpat wahai 786....ianya akan membawa anta ke arah FITNAH...

WSLM..

Reply #13 11 April, 2009, 03:59:09 AM
kalau begitu maka tiada lah art designer, tiadalah orang yang mahu atau akan melukis,maka terbantut lah R&D,bila terbantutnya R&D, dan kita akan ketinggalan lagi,(dan memang tertinggal jauh pon), sedangkan nak buat teko cawan untuk kita minum air pon kena skectch /conteng/LUKIS DULU....

zombi

Reply #14 11 April, 2009, 04:23:41 AM
Hukum Melukis Gambar Menurut Pandangan Islam.
Khamis, 06 September 2007

Soalan:

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

"Kesenian merupakan satu penghasilan dari jiwa yang jujur & tercipta bagi menyatakan suara jiwa terhadap Al-Khaliq. Ia ibarat pengaduan rasa & ucap syukur akan keindahan yang diciptakanNya kepada diri manusia".- Al Ghazali

Saya meminati seni dan lukisan. Namun, daripada pembacaan, saya dapati terdapat larangan dalam menghasilkan potret atau mana-mana lukisan yang menyerupai objek hidup. Daripada pemahaman saya, penghasilan lukisan seperti itu seolah-olah mencabar ciptaan Yang Maha Pencipta. Bagaimanakah kedudukan sebenarnya? atau saya tersilap dalam memahami maksud sebenar larangan tersebut.

Keduanya, mengenai kedudukan gambar fotografi yang dirakamkan. Saya amat mengharapkan penjelasan kepada soalan-soalan berikut:

   1. Bagaimanakah kedudukan melukis potret dan objek bernyawa dalam hukum Islam.
   2. Adakah ciri sesuatu potret yang dihasilkan, iaitu 'berwarna' (menyerupai wajah sebenar yang dilukis), atau 'hitam putih' (menyerupai wajah sebenar tetapi tidak berwarna) menjadi penentu dalam mengharuskan penghasilan potret tersebut?
   3. Apakah kedudukan membingkaikan gambar fotografi objek hidup (manusia dan haiwan contohnya), lalu digantung di dinding rumah mahupun pejabat?

Sekian.

Ratapan keampunan kepadaNYA Yang Maha Pengampun atas segala kejahilan.

Daripada: NUR HIDAYAH HAJI DAUD (Malaysia)
 

JAWAPAN.


Muqaddimah

Islam adalah agama yang mencintai keindahan sehingga di dalam hadith Nabi Muhammad s.a.w, baginda bersabda:

إِنَّ اللهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ

yang bermaksud:
Sesungguhnya Allah adalah zat yang Maha Indah dan suka kepada keindahanَ

ََ

Antara perkara yang dianggap sebagai satu keindahan yang mempunyai nilai kesenian adalah gambar yang dilukis di papan-papan kanvas dan ukiran-ukiran yang dipahat di atas batu atau kayu.

Persoalannya, adakah Islam berdasarkan ijtihad para fuqaha membenarkan kesemua lukisan dan ukiran atau sebaliknya?


Beberapa perbahasan yang disepakati dari segi hukumnya oleh seluruh para fuqaha Islam

1. Seluruh para ulama Islam bersepakat bahawa seseorang individu dibenarkan untuk melukis gambar-gambar benda yang merupakan hasil ciptaan manusia itu sendiri seperti melukis gambar rumah, kereta, masjid, komputer dan sebagainya.

Ini kerana manusia telah dibenarkan untuk mencipta benda-benda tersebut. Apabila seseorang individu itu telah dibenarkan oleh Islam untuk mencipta kereta, dia juga boleh melukis gambar kereta. Ini kerana gambar kereta lebih mudah untuk dihasilkan berbanding dengan mencipta kereta. Kalaulah mencipta kereta yang lebih sukar telahpun dibenarkan oleh Islam, maka menghasilkan gambar kereta lebih-lebih lagi dibenarkan.

2.  Para fuqaha Islam juga telah bersependapat mengatakan bahawa seseorang itu boleh untuk melukis gambar-gambar alam semulajadi yang diciptakan oleh Allah Taala seperti gambar tasik, sungai, laut, bulan, bintang, matahari dan sebagainya.

Walaubagaimanapun, sekiranya gambar alam semulajadi itu dijadikan sebagai bahan sembahan orang yang bukan beragama Islam seperti golongan penyembah matahari, maka sekiranya penyembah matahari meminta sang pelukis untuk melukis gambar matahari untuk disembah selepas itu, pastinya hukum melukis gambar matahari ketika situasi ini adalah haram. Ini kerana gambar yang bakal dilukis akan digunakan untuk tujuan maksiat iaitu menyembah selain daripada Allah Taala.

 
Beberapa perbahasan yang tidak disepakati dari segi hukumnya oleh para fuqaha Islam

Kebanyakan para fuqaha berpandangan bahawa seseorang pelukis dibenarkan untuk melukis gambar tumbuh-tumbuhan, rumput, buah-buahan dan pokok-pokok. Mereka tidak membezakan antara pokok yang berbuah ataupun pokok yang tidak mengeluarkan buah. Bagi kebanyakan para ulama, hukum melukis tumbuh-tumbuhan dan pokok adalah seperti hukum melukis alam semulajadi seperti sungai, laut, gunung-ganang dan sebagainya.

Walaubagaimanapun, hanya seorang ulama sahaja yang tidak membenarkan melukis gambar pohon-pohon yang mengeluarkan buah. Ulama tersebut adalah Al-Imam Al-Mujahid.

Oleh itu, sekiranya seseorang pelukis ingin melukis gambar pokok yang berbuah, maka berdasarkan pandangan kebanyakan para ulama, hukumnya adalah dibolehkan.
 
Jawapan Kepada Soalan Yang Ditujukan
 

Hukum Melukis Objek Manusia Atau Binatang

Berbalik kepada soalan yang ditanya, ia berkisar berkenaan hukum melukis gambar objek yang hidup yang terdiri daripada manusia dan haiwan. Sememangnya para ulama berselisih pandangan dalam masalah ini. Ini kerana mereka berbeza pandangan dalam memahami hadith Rasulullah yang zahirnya melarang lukisan.

Para fuqaha di dalam 3 mazhab utama iaitu mazhab Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Al-Syafie dan Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal tidak membenarkan sama sekali seseorang individu melukis gambar objek-objek yang hidup daripada manusia dan binatang. Para ulama di dalam tiga mazhab ini juga mengharamkan seseorang daripada mengukir patung-patung yang menyerupai manusia ataupun binatang.

Cuma di dalam Mazhab Al-Imam Malik, para fuqaha mazhab ini (Al-Malikiyyah) berpandangan bahawa hukum melukis gambar yang sempurna[ii] bagi manusia dan haiwan adalah dibenarkan sekalipun hukumnya adalah makruh.

Ini bermakna sekiranya seseorang berniat untuk tidak melukis gambar manusia dan haiwan yang sempurna, maka dia akan mendapat pahala kerana meninggalkan perbuatan yang makruh. Namun sekiranya dia tetap melukis gambar objek hidup secara sempurna, dia tidaklah berdosa tetapi dia tidak akan mendapat sebarang pahala.

Berdasarkan jawapan di atas jelaslah kepada kita bahawa:

Melukis gambar objek yang hidup sama ada gambar manusia atau binatang adalah dibenarkan oleh para fuqaha dalam Mazhab Al-Imam Malik selagi mana gambar tersebut dalam bentuk lukisan atau ukiran. Walaubagaimanapun Al-Malikiyyah (ulama di dalam mazhab Al-Imam Malik) tetap menganggap melukis gambar manusia atau binatang adalah makruh sekiranya gambar objek bernyawa tersebut adalah sempurna.

Namun sekiranya anda ingin memegang pandangan yang mengharamkan sebarang lukisan yang menggambarkan objek manusia atau binatang, maka berdasarkan kaedah:

 

الْخُرُوْجُ مِنَ الْخِلاَفِ مُسْتَحَبٌّ
 

yang bermaksud: "Keluar daripada titik perselisihan adalah disunatkan", maka tindakan anda adalah dialu-alukan. Ini kerana apabila anda tidak melukis gambar manusia atau binatang, anda tidak melakukan perbuatan yang haram sama sekali sama ada berdasarkan pandangan yang mengharamkan sebarang gambar manusia dan binatang atau pandangan Al-Malikiyyah yang membolehkan seseorang untuk melukis gambar manusia atau binatang.
 

Walaupun begitu, ini tidak bermakna bahawa seseorang yang berpegang dengan pandangan Al-Malikiyyah adalah berdosa dan wajib diperbetulkan. Ini kerana apabila para ulama berbeza pandangan dalam menetapkan hukum terhadap sesuatu perbuatan, maka seseorang muqallid (individu yang tidak sampai ke tahap mujtahid) berhak untuk meilih mana-mana pandangan tanpa menerima sebarang dosa.
 

Hukum Gambar Fotografi


Gambar fotografi adalah dibenarkan selagi mana gambar yang diambil tidak diharamkan untuk dilihat. Oleh itu, apabila seseorang mengambil gambar temannya dalam keadaan si teman menutup aurat, hukum mengambil gambar tersebut adalah dibenarkan. Jelasnya mengambil gambar manusia yang yang tidak menutup aurat adalah diharamkan.

Gambar yang berwarna ataupun hitam putih adalah sama dari sudut hukum. Keadaan gambar tersebut adalah hitam putih atau berwarna bukanlah penentu kepada sesuatu hukum.


Hukum Menggantungkan Gambar Di Dinding

    * Hukum menggantungkan gambar selain dari gambar manusia dan haiwan adalah dibenarkan. Contohnya gambar tumbuh-tumbuhan dan alam semulajadi.

    * Namun sekiranya gambar yang digantung adalah gambar manusia atau haiwan yang sempurna, maka berdasarkan pandangan Al-Malikiyyah, hukumnya adalah makruh sekiranya gambar tersebut digantung atau dimuliakan.

    * Sekiranya gambar tersebut tidak dimuliakan, contohnya gambar yang ada pada hamparan, bantal, selipar, kasut dan sebagainya, maka tindakan menggunakan dan menyimpan barang-barang tersebut adalah tidak digalakkan. Ini kerana yang sebaiknya adalah tidak menggunakan langsung sebarang gambar kepada objek hidup.

    * Walaubagaimanapun, berdasarkan pandangan para ulama selain daripada Al-Malikyyah, mereka mengharamkan seseorang individu untuk menggantungkan sebarang gambar manusia atau binatang yang sempurna.

    * Sekiranya gambar yang ingin digantung adalah gambar manusia atau haiwan yang tidak sempurna seperti gambar kepala manusia sahaja, gambar kepala seekor singa, gambar seekor lembu tanpa kepala dan gambar manusia yang dadanya berlubang, maka kebanyakan para ulama membenarkannya tanpa ada sebarang hukum makruh.


Hadith Yang Menunjukkan Seolah-Olah Pelukis Mencabar Allah

    * Berkenaan dengan hadith yang zahirnya menunjukkan bahawa lukisan benda yang bernyawa adalah seakan-akan mencabar ciptaan Allah, bagi para ulama yang berpandangan bahawa lukisan objek manusia dan binatang yang sempurna adalah haram, mereka menjadikan pengharaman tersebut kerana hadith Rasulullah menunjukkan bahawa orang yang melukis objek benda yang bernyawa telah mencabar Allah Taala.

    * Namun bagi para ulama yang tidak berpandangan bahawa lukisan gambar manusia dan haiwan adalah haram, mereka berpandangan bahawa maksud lukisan gambar yang membawa kepada mencabar Allah Taala adalah hanya apabila gambar yang dilukis bertujuan untuk disembah

          ataupun

    * orang yang melukis tersebut sendiri ingin menjadikan lukisannya sebagai satu cara untuk menyatakan kepada orang lain bahawa dia mampu melakukan sebagaimana Allah menciptakan sesuatu objek. Ini bermakna si pelukis sendiri yang berniat untuk mencabar kehebatan Allah dalam mencipta alam.

    * Sekiranya si pelukis tidak berniat untuk mencabar atau menandingi Allah Taala dan lukisan yang dibuat bukanlah untuk disembah, maka para ulama yang tidak mengharamkan lukisan akan menyatakan bahawa tiada sebarang sebab yang boleh mengharamkan lukisan.


Penutup.


Perbincangan berkaitan dengan hukum gambar adalah satu perbincangan yang akan memperlihatkan perbezaan pandangan para ulama dalam menentukan hukum. Walaupun ada hadith yang zahirnya menunjukkan bahawa melukis adalah haram, tetapi para ulama berselisih pandangan dalam memahami hadith-hadith tersebut sehingga menyebabkan pandangan yang pelbagai dalam masalah hukum melukis.

Kita sebagai orang Islam wajib untuk menghormati perselisihan pandangan ini dengan tidak memaksa umat Islam yang lain memilih hanya satu pandangan daripada pandangan-pandangan yang pelbagai. Ini kerana setiap pandangan mempunyai sandaran dan hujah ilmu yang diceduk daripada Al-Quran, Al-Sunnah dan dalil-dalil feqh yang lain. 

Kita juga tidak boleh mencemuh pandangan sebahagian para fuqaha sekiranya pandangan mereka tidak sama dengan pandangan mazhab yang kita pegangi.Wallahu A'lam.
 

Rujukan utama adalah Mausu`ah Fiqhiyyah Quwaitiyyah.
 
Kutipan/Sedutan dari :
http://www.pmram.org/mambo/index.php?option=com_content&task=view&id=284&Itemid=1

kalau haram,kenapa pak ustaz alhaudi meletakkan gambar bende yang hidup di ruangan gambar pak ustaz?

wslm...

Reply #15 11 April, 2009, 04:43:48 AM
HUKUM MELUKIS,saya terpanggil untuk memperjelaskan persoalan ini kerana saya seorang pelukis yang menjadikan lukisan sebagai mata pencarian saya..Bagi saya semuanya bergantung kepada niat, tiada sebab pelukis untuk mencabar kehebatan Tuhan,, Berkenaan hukum pula,terdapat juga kekhilafan di antara ulamak dan cerdik pandai Islam. maka terpulanglah pada anggapan masing masing, SENI ITU SULIT, KRITIK ITU MUDAH......... Lagi  beberapa perkara yang saya musykilkan disini( dah tau pon, saje nak tanya)  1.bagaimana pula kerja di bank,(syubhah dengan riba) 2.Kerja polis(terdedah dengan rasuah,walaupun bukan semua) 3. Peguam( ada yang baik, ada yang menipu menindas, pecah amanah,tetapi bukan semua, sesetengah masuk PAS,alhamdullilah) 4.Guru pula ada yang    rajin, ada yang malas,banyak merungut,tidak ikhlas dengan amanah yang diberikan(bukan semua, saya percaya guru guru dalam halaqah ini baik baik kesemuanya).5 goverment staff pula ada yang komited, ada yang kuat tuang,makan gaji buta , ambil duit kopi itu bagaimana pula.(tak nak di bahaskan di dalam halaqah ni?)6.yang melucukan pekerja melayu Islam jual beer dan arak di 7 Eleven(pakai tudung pulak tu, hihi, tak apa pasal janji pakai tudung, wajib wanita menutup aurat,SAYA AMAT JELAS.)6.Dan macam macam lagi pekerjaan yang dah tak larat lagi nak taip............kesimpulannya, tepuk dada, tanya selera kerana saya percaya ramai yang berada didalam halaqah ini arif dan bijaksana .... wassallam                                 

Reply #16 11 April, 2009, 04:55:23 AM
masalahnya mereka semua ni tak baca habis dan faham kan apa yang ustaz al haudie nyatakan di atas..BACA LAH BETUL BETUL DIK....

zombi

Reply #17 11 April, 2009, 05:00:00 AM
masalahnya mereka semua ni tak baca habis dan faham kan apa yang ustaz al haudie nyatakan di atas..BACA LAH BETUL BETUL DIK....

ok...

zombi

Reply #18 11 April, 2009, 05:03:32 AM
HUKUM MELUKIS,saya terpanggil untuk memperjelaskan persoalan ini kerana saya seorang pelukis yang menjadikan lukisan sebagai mata pencarian saya..Bagi saya semuanya bergantung kepada niat, tiada sebab pelukis untuk mencabar kehebatan Tuhan,, Berkenaan hukum pula,terdapat juga kekhilafan di antara ulamak dan cerdik pandai Islam. maka terpulanglah pada anggapan masing masing, SENI ITU SULIT, KRITIK ITU MUDAH......... Lagi  beberapa perkara yang saya musykilkan disini( dah tau pon, saje nak tanya)  1.bagaimana pula kerja di bank,(syubhah dengan riba) 2.Kerja polis(terdedah dengan rasuah,walaupun bukan semua) 3. Peguam( ada yang baik, ada yang menipu menindas, pecah amanah,tetapi bukan semua, sesetengah masuk PAS,alhamdullilah) 4.Guru pula ada yang    rajin, ada yang malas,banyak merungut,tidak ikhlas dengan amanah yang diberikan(bukan semua, saya percaya guru guru dalam halaqah ini baik baik kesemuanya).5 goverment staff pula ada yang komited, ada yang kuat tuang,makan gaji buta , ambil duit kopi itu bagaimana pula.(tak nak di bahaskan di dalam halaqah ni?)6.yang melucukan pekerja melayu Islam jual beer dan arak di 7 Eleven(pakai tudung pulak tu, hihi, tak apa pasal janji pakai tudung, wajib wanita menutup aurat,SAYA AMAT JELAS.)6.Dan macam macam lagi pekerjaan yang dah tak larat lagi nak taip............kesimpulannya, tepuk dada, tanya selera kerana saya percaya ramai yang berada didalam halaqah ini arif dan bijaksana .... wassallam                                

jangan khuatir buntat.....melukis ape2 pon mubah hukumnya...tak haram pon....
klo haram....ape hadisnya.....klo ade hadisss,,,adakah sohih hadis tu....jangan khuatir.....

wslm...

acapklcc9

 • *
 • Perjuangan Belum Selesai
  • View Profile
Reply #19 11 April, 2009, 08:51:14 AM
ASSALAMUALAIKUM
ana nk tahu apakah hukum melukis?
setahu ana tak boleh melukis objek bernyawa seperti orang dan haiwan
bagaimana pula jika melukis kartun berunsur moral dan katun islamik
seperti kartun sirah Rasulullah.
minta pendapat sahabat-sahabat
ledih baik disertakan dalil dan hadis


bergantung kpd niat masing2..........
melukis ni pun sumber rezeki.........

divider3
halaqahforum4